pc online

Vad är SaaS?

SaaS är en typ av molntjänst där programvara levereras via internet. Du abonnerar på tjänster och betalar vanligtvis per användare eller per månad. Du slipper installera eller underhålla programvaran, och du kan komma åt den från vilken enhet som helst med internetuppkoppling. Här kan du läsa mer ingående om vad SaaS är.

Exempel på SaaS-tjänster:

4 fördelar med SaaS

1. Skalbart och tillgängligt

Du kan enkelt skala upp eller ner tjänsten beroende på dina aktuella behov. Dessutom är den tillgänglig från vilken enhet eller plats som helst där det finns internetuppkoppling.

2. Kostnadseffektivt

Du slipper initiala kostnader för inköp och installation samt löpande underhålls- och uppdateringskostnader. Ofta är det en prenumerationstjänst, vilket innebär att kostnaderna har bestämts redan från start.

3. Snabb implementering och användarvänligt

Dessa tjänster brukar vara enkla att använda och inställningarna är ofta förkonfigurerade, så att du snabbt kan börja använda tjänsten.

4. Automatiska uppdateringar

Leverantören ansvarar för att uppdatera systemet, vilket innebär att du alltid får tillgång till de senaste säkerhetsuppdateringarna och funktionerna utan extraarbete.

4 nackdelar

1. Internetkrav

Du är beroende av internet och kan inte använda programvaran om du inte har internetåtkomst.

2. Du har mindre kontroll

Du kan inte anpassa programvaran lika mycket som du kan med en lokal installation.

3. Säkerhetsrisker

Om leverantören drabbas av en säkerhetsincident kan dina data vara i fara.

4. Begränsad funktionalitet

Dessa tjänster har ofta inte samma funktionalitet som traditionella programvaror som installeras lokalt.

Vad är skillnaden mellan SaaS, IaaS och PaaS?

Det här är de tre vanligaste molntjänstmodellerna som var och en har sina egna egenskaper och passar för olika behov.

 • SaaS: Användarfärdig programvara, minimalt ansvar för användaren.
 • PaaS: Plattformsmiljö för applikationsutveckling, mer kontroll för användaren.
 • IaaS: Virtuell infrastruktur, fullständig kontroll för användaren.

 

Läs mer ingående om de olika modellerna nedan.

SaaS (Software as a Service):

 • Användarfärdig programvara levererad via internet.
 • Användaren behöver inte installera eller konfigurera programvaran.
 • Leverantören ansvarar för underhåll, säkerhet och uppdateringar.
 • Exempel: Microsoft Office 365, Salesforce, Dropbox.

PaaS (Platform as a Service):

 • En plattform för att utveckla, testa och distribuera applikationer.
 • Inkluderar infrastruktur, middleware, verktyg och tjänster.
 • Användaren har mer kontroll över konfiguration och anpassning.
 • Exempel: Google App Engine, Heroku, Amazon Web Services Elastic Beanstalk.

IaaS (Infrastructure as a Service):

 • Tillhandahåller virtuella maskiner, lagring och nätverk.
 • Användaren har fullständig kontroll över infrastrukturen.
 • Passar för krävande applikationer och avancerade behov.
 • Exempel: Amazon Web Services EC2, Microsoft Azure Virtual Machines, Google Cloud Compute Engine.