pc online

ISO 27001 certifiering 

ISO 27001 är en internationell standard för IT-säkerhet som hjälper företag att skydda sina system och data. Genom att följa denna standard underlättar det för företag att uppfylla skyddskrav och säkerställa att system och data är skyddade. Certifieringen visar på organisationens förmåga att skydda data, skydda systemet och skydda mot intrång. Det hjälper företag att förbättra sin produktivitet, spara tid och pengar samt öka företagets konkurrenskraft. Certifieringen hjälper organisationer att genomföra lämpliga säkerhetsåtgärder och kontinuerligt övervaka och upprätthålla säkerhet.

Vad är ISO 27001 certifiering?

ISO 27001 certifiering är en internationell standard som fastställer ramarna för en integrerad systemstyrning som syftar till att skydda information och system. Den hjälper företag att identifiera risker som kan försvaga sin informationssäkerhet och att definiera och implementera kontroller som krävs för att skydda företagets informationssystem. ISO 27001-certifiering innebär att ett företag har certifierats efter att ha uppfyllt alla krav som ställs för att skydda dess informationssystem. ISO 27001-certifieringen garanterar också att det finns ett regelbundet system för att hantera risker och uppdatera informationssäkerhetskontroller.

Hur kan ett företag få ett ISO 27001 certifikat?

ISO 27001 certifikat är ett viktigt verktyg för att skydda företagens system och data. Ett företag kan skaffa ett ISO 27001-certifikat genom att följa en serie steg. Först och främst måste företaget identifiera en intern ISO-kontaktperson och skapa en säkerhetspolicy som definierar den tekniska och organisatoriska säkerhetsstrukturen.

Nästa steg är att utvärdera företagets nuvarande säkerhetsmetoder och implementera stödstrukturer som hjälper till att skydda data. Sedan måste de dokumentera alla processer som involverar informationssäkerhet. För att slutligen få ISO 27001-certifikatet måste företaget genomgå en internationell certifieringsprocess som utförs av en ackrediterad certifieringsorganisation.

Hjälp för att uppfylla ISO 27001 med Secify

Secify erbjuder tjänster och stöd för företag som strävar efter att uppfylla ISO 27001-kraven. De har erfarenhet av att stödja företag i att dokumentera sina säkerhetsprocesser och att genomgå certifieringsprocesser. Secify har specialiserat oss på att hjälpa företag att få ISO 27001 certifiering. Företag som använder deras tjänster kommer att få all nödvändig hjälp för att uppfylla de krav som ställs.

Vad är fördelarna med ISO 27001 certifiering?

ISO 27001-certifiering är ett internationellt erkänt kvalitets- och säkerhetscertifikat som hjälper företag att skydda sina system och data. Genom att följa ISO 27001-standarder och krav kan ditt företag förbättra informationens integritet, tillgänglighet och konfidentialitet.

ISO 27001-certifieringen ger följande fördelar:

  • Det ger ett strukturerat ramverk för att förbättra och mäta prestandan och säkerheten för informationssystem och data.
  • Det stärker företagets image och förtroende, eftersom det visar att företaget tar sitt ansvar för säkerhet på allvar.
  • Certifieringen fungerar som ett skydd för att förhindra att företaget står inför legala eller ekonomiska konsekvenser som ett resultat av en säkerhetsrelaterat incident.
  • Certifieringen är ett bevis för att företaget har implementerat de krav som ställs enligt gällande lagar och förordningar.

Kostnader för ISO 27001 certifiering

Kostnaden för att uppfylla kraven för ISO 27001-certifiering beror på storleken och komplexiteten hos organisationen. Certifieringskostnaden kan variera stort; en beräkning kan göras baserat på antalet anställda, antalet system som omfattas av certifieringen, vilken typ av verksamhet som genomförs och typer av kritisk information som hanteras. Det kan även krävas att organisationen anställer en extern part för att genomföra certifieringen.

En grundläggande ISO 27001-certifiering kan kosta mellan 35 000-50 000 kronor, medan mer komplexa certifieringsprogram kan kosta upp till 500 000 kronor.