pc online

Vad är en integrationsplattform?

En integrationsplattform är en mjukvara som kopplar ihop olika system, appar och molntjänster med varandra för att de ska kunna fungera tillsammans. 

Föreställ dig att:

  • Du slipper manuellt mata in data i olika system.
  • Du får en komplett vy av din verksamhet i realtid.
  • Dina processer blir automatiserade och effektiviserade.


Allt detta blir möjligt med en välfungerande plattform. Läs mer ingående här om vad en
integrationsplattform är.

Huvudfunktioner

Integrationsplattformar är väldigt användbara då de kan användas för att koppla ihop system som inte har en direkt koppling till varandra, men de har fler funktioner än så.

Kopplar samman system

Plattformen kan integrera både molnbaserade och lokala system, oavsett leverantör eller teknik.

Dataflödeshantering

Den centraliserar dataflödet och säkerställer att informationen hamnar på rätt plats i rätt tid.

Transformering av data

Plattformen kan konvertera data mellan olika format och strukturer.

Automatisering

Du kan skapa automatiserade processer som utlöses av specifika händelser.

Övervakning och kontroll

Plattformen ger dig fullständig kontroll över dina integrationer och låter dig övervaka deras prestanda.

Olika typer av integrationsplattformar

Plattformar för plattformsintegration (iPaaS)

iPaaS-plattformar är molnbaserade och tillhandahåller en centraliserad lösning för att integrera olika typer av applikationer och datakällor. De är vanligtvis lätta att använda och kräver minimal kodning, vilket gör dem till ett bra val för små och medelstora företag.

Enterprise Service Bus (ESB)

ESB-plattformar är mer komplexa än iPaaS-plattformar och används vanligtvis av stora företag med komplexa behov. De ger mer flexibilitet och kontroll än iPaaS-plattformar, men de kräver också mer teknisk expertis att implementera och hantera.

Punkt-till-punkt-integration (P2P)

P2P-integration innebär att man direkt kopplar ihop två applikationer eller datakällor. Det här är den enklaste typen, men den kan vara svår att skala och hantera när du har många applikationer och datakällor att koppla samman.

API-ledd integration

API-ledd integration fokuserar på att använda API:er för att sammankoppla olika applikationer och datakällor. Det här är en flexibel och skalbar lösning som kan användas av både små och stora företag.

6 fördelar med en och samma plattform

Det finns flera fördelar med att använda en och samma integrationsplattform:

  1. Samlad hantering: All hantering sker på ett och samma ställe, i stället för att ha flera separata system.
  2. Effektivitet: Minskar manuellt arbete och frigör tid för mer värdeskapande aktiviteter.
  3. Produktivitet: Ger en samlad bild av din verksamhet och förbättrar beslutsfattandet.
  4. Dataintegritet: Säkerställer att data är korrekt och konsekvent i alla system.
  5. Skalbarhet: Plattformen kan växa med din verksamhet och anpassas till dina behov.
  6. Automatisk felhantering: Minskar det manuella arbetet och risken för avbrott i tjänsten.