Så fungerar RAID

      Inga kommentarer till Så fungerar RAID

Tröttnat på kraschande hårddiskar? Genom att spegla diskarna med RAID förebygger man konsekvenserna av hårddiskkrascher och slipper bli av med känslig information. RAID lämpar sig, beroende av variant, både för backup och/eller för att få bättre hårddiskprestanda.

RAID finns i en rad olika varianter som alla har sina för- och nackdelar. En del RAID-uppsättningar är bra för bättre prestanda medan andra är bra för att få ökad säkerhet om man exempelvis vill ha en säker plats att göra backup till.

Eftersom hårddiskarna i grunden bygger på mekanik där magnetskivor snurrar runt och ett läs/skrivhuvud används för att komma åt datan, innebär det att de har en begränsad livslängd. Hårddiskar havererar förr eller senare och för att öka säkerheten i sitt system kan man välja att spegla diskarna med RAID.

Hårddisken är ofta även en flaskhals i datorsystemet och RAID kan om man vill även användas för att få bättre prestanda från flera diskar som sätts ihop till en enda logisk enhet med hjälp av striping.

Windows 7 har inbyggt stöd för mjukvaru-RAID vilket gör att hårdvaran i datorn spelar mindre roll så länge man har hårddiskar så det räcker.

RAID 0

De enklaste varianterna av RAID är RAID 0 och RAID 1.

RAID 0 gör att man kan slå ihop flera fysiska hårddiskar i datorn och använda dem som en enda logisk enhet. Tekniken kallas för striping och innebär att man får betydligt bättre prestanda än om man hade använt varje disk för sig som en logisk enhet eftersom man kan använda läs- och skrivhuvudena i diskarna parallellt.

Nackdelen med stripade diskar är dock den låga säkerheten. Om en av diskarna i stripad RAID-volym slutar fungera så slutar hela den logiska enheten att fungera.

RAID 1

RAID 1 är också en teknik för att slå ihop flera fysiska hårddiskenheter till en logisk enhet. Till skillnad från RAID 0 så blir dock utrymmet inte större. Istället speglas innehållet på diskarna, som kan vara två eller fler. Det innebär att om en av diskarna slutar fungera så finns samma data fortfarande tillgänglig på en av de andra diskarna.

Fördelen med det här är att man får väldigt hög säkerhet för sina lagrade data, men man utnyttjar å andra sidan lagringsutrymmet mindre effektivt. Det främsta användningsområdet för RAID1-speglade diskar är backup. Det är ett säkert sätt att lagra sina viktiga dokument och filer.

RAID 5

RAID 5 är en variant av RAID som gör att man både får större diskutrymme och högre säkerhet när man slår ihop sina diskar. Det minsta antalet diskar som krävs för att kunna köra skapa en RAID 5-volym är tre.

Med RAID 5 sprids checksummor ut över alla diskarna på volymen, vilket gör att man kan utnyttja uttrymmet på dem bättre samtidigt som det går att återskapa data om någon av diskarna går förlorade. Checksummans totala storlek blir lika stor som en av hårddiskarna i volymen.

Fler varianter

Det finns även fler varianter av RAID. RAID 6 fungerar ungefär som RAID 5 men med högre säkerhet då checksummorna motsvarar två diskar i RAID-volymen istället för 1.

RAID 10 innebär att man kombinerar RAID 1 och RAID 0. Det vill säga att två eller flera logiska RAID 1-enheter sätts samman till en RAID 0-enhet.

Vilken ska man använda?

Vilken RAID-variant man ska använda sig av beror förstås på vilka behov man har. Är man ute efter maximalt utrymme och prestanda, men inte är särskilt orolig för att en disk ska gå sönder, så ska man satsa på RAID 0.

Vill man ha ett säkrare ställe att lagra sina filer eller göra backup till så ska man köra RAID 1. Vill man investera lite mer pengar och vill ha både bra säkerhet och prestanda så kan man köra RAID 10.

För att utnyttja uttrymmet lite effektivare och fortfarande få god säkerhet är RAID 5 eller möjligen RAID 6 bra alternativ, beroende på hur mycket utrymme man är beredd att avstå från för att få ökad säkerhet.

Taggar: RAID, speglade diskar, datasäkerhet, lagring, backup, säkerhet (Intressant?)

Annons
GILLADE DU ARTIKELN? REKOMMENDERA DEN GÄRNA - TACK!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *