106 kortkommandon för Windows

Genom att lära sig att använda kortkommandon på tangentbordet kan man arbeta effektivare i Windows. PC Online samlar och listar här inte mindre än 106 olika kortkommandon för olika verktyg i Windows samt för Utforskaren, Chrome och Firefox.

Kortkommandon för Windows-hjälpen

De här kortkommandona använder du dig av i Hjälpen i Windows för att snabbare navigera runt där.

F1: Visar Windows Hjälp ochsupport

Alt + C: Visar sidan Innehåll

Alt + A: Visar sidan Få kundsupport

Alt + Home: Visar startsidan

Alt + N: Visar menyn för online/offline-hjälp

Ctrl + F: Söker på den aktuella sidan

F3: Hoppar till sökfältet

Alt + vänsterpil: Visar föregående sida

Alt + högerpil: Visar nästa sida

Home: Hoppar till början av sidan

End: Hoppar till slutet av sidan

F10: Visar snabbmenyn

Alt + D Öppnar Anslutningsinställningar-menyn

Ctrl + P Skriver ut ett avsnitt

Kortkommandon för Hjälpmedel för tangentbordet

I Windows finns en hel del hjälpmedelsfunktioner för tangentbordet som är enkla att aktivera.

Filtertangenter: Håll den högra Skift-tangenten nedtryckt i åtta sekunder

Mustangenter: Tryck ner Alt + vänster Skifttangent + Num Lock

Tröga tangenter: Tryck på Skift-tangenten fem gånger på raken

Lås tangenter: Håll nere Num Lock-tangenten i fem sekunderHögkontrast:

Tryck Alt + vänster Skifttangent + Print ScreenHjälpmedelscenter: Win + U

Kortkommandon i Windows Fotogalleri

För att få snabb tillgång i olika funktioner i Windows inbyggda verktyg för bildvisning, Windows Fotogalleri, kan du använda dig av nedanstående kortkommandon.

Ctrl + F: Rättar till

Ctrl + P : Skriver ut bilder

Returtangenten : Visar markerad bild

Ctrl + A : Markerar samtliga bilder i galleriet

Ctrl + C : Kopierar markerade bilder

Ctrl + I : Visar informationsfönstret

Ctrl + , (kommatecken) : Roterar bilden moturs

Ctrl + . (punkt) : Roterar bilden medurs

Ctrl + E : Hoppar till sökfältet

F11 : Startar bildspel

Ctrl + M : Byter namn på markerad bild

Alt + Retur : Visar dialogrutan Egenskaper för markerad bild

Delete : Flyttar markerad bildfil till Papperskorgen

Skift + Delete : Raderar markerad bild

Alt + vänsterpil : Går bakåt

Alt + högerpil : Går framåt

Kortkommandon i Utforskaren

Genom att använda följande kortkommandon kan bläddra bland filer och mappar snabbare i Utforskaren.

F2 : Byter namn på en fil eller mapp

F3 : Öppnar sökfältet

F4 : Öppnar adressfältet

F5 : Uppdaterar mappens innehåll

F6 : Växlar mellan fönsterdelar

Högerpil : Öppnar markerad mapp eller enhet

Vänsterpil : Stänger markerad mapp eller enhet

Uppåtpil : Markerar objektet ovanför

Nedåtpil : Markerar objektet nedanför

+ : Visar undermappar

– : Döljer undermappar

* : Visar alla undermappar

Ctrl+N : Öppnar ett nytt fönster

End : Visar nederdelen i det aktiva fönstret

Home : Visar överdelen i det aktiva fönstret

F11 : Maximerar eller minimerar det aktiva fönstret

Alt + Vänsterpil : Visar den föregående mappen

Alt + Högerpil : Visar nästa mapp

Alt+D: Markerar adressfältet

Ctrl+Shift+N : Skapar en ny mapp i den mapp man befinner sig i.

Shift+F10 : Öppnar högerklicksmenyn i en mapp.

Shift+Del : Tar bort en fil direkt utan att den först hamnar i papperskorgen.

Alt+Enter : Öppnar egenskaperna för en markerad fil eller mapp.

Kortkommandon i Windows

Win : Öppnar och stänger startmenyn

Win + E : Öppnar Utforskaren

Win + F : Öppnar Sökfunktionen

Win + D : Visar skrivbordet

Win + M : Minimera alla fönster

Win + M + Shift : Återställer minimerade fönster

Win + L : Låser datorn/Byter användare

Win + R : Öppnar Kör

Win + TAB : Skiftar program med Flip 3D

Win + 1-9 : Öppnar programmet som motsvarar numret i Snabbstartsfältet

Win + Pause/Break : Öppnar Systeminformation för datorn

Win + E : Öppnar utforskaren

Ctrl+ N : Öppnar ett nytt fönster

End : Hamnar längst ner på sidan

Home : Hamnar längst upp på sidan

Ctrl+ :Musens scrollhjul : Ökar/minskar storlek på ikonerna

Kortkommandon i Windows Sidpanelen

Win + Blanksteg : Placerar alla gadgets längst fram och markerar Sidpanelen

Win+ G : Växlar mellan gadgets på Sidpanelen

Tab : Växlar mellan kontroller på Sidpanelen

Kortkommandon för dialogrutor i Windows

Ctrl + Tab : Går framåt genom flikarna

Ctrl + Skift + Tab: Går bakåt genom flikarna

Tab : Går framåt genom alternativen

Shift + Tab : Går bakåt genom alternativen

Alt + understruken bokstav : Utför kommandot (eller markerar alternativet) som är kopplat till bokstaven

Retur : Väljer ett markerat kommando utan att man klickar med musen.

Blanksteg : Markerar eller avmarkerar en kryssruta om det aktiva alternativet är en kryssruta

Piltangenter : Markerar en knapp om det aktiva alternativet är en grupp med alternativknappar

F1 : Visar Hjälp

F4 : Visar objekten i den aktiva listan

Backsteg : Öppnar mappen på nivån ovanför om en mapp är markerad i någon av dialogrutorna Spara som och Öppna

Kortkommandon för Firefox

F6 : Aktiverar och markerar adressfältet.

Ctrl + T : Öppnar ny flik i aktivt fönster.

Ctrl + W : Stänger aktiv flik.

Ctrl + N : Öppnar ett nytt fönster.

Alt + Home : Öppnar startsidan.

Ctrl + F : Startar sökfältet för att söka på en sajt

Ctrl + P : Skriver ut den aktuella webbsidan.

Ctrl + K : Aktiverar sökfältet för att söka på webben

Ctrl + H : Öppnar Historik-sidofältet

Kortkommandon i Google Chrome

Ctrl + Shift + B : Visar och döljer bokmärkesfältet.

Ctrl + H : Öppnar sidan Historik.

Ctrl + J : Öppnar sidan Nedladdade filer.

Shift + Escape :  Öppnar Aktivitetshanteraren.

Shift + Alt + T : Ställer in fokus på webbläsarens verktygsfält. Använd höger- och vänsterpilarna på tangentbordet för att navigera till olika knappar på verktygsfältet.

Ctrl + Shift + J : Öppnar utvecklarverktygen.

Ctrl + Shift + Delete : Öppnar dialogrutan Rensa sökdata.

F1 : Öppnar Hjälpcentret i en ny flik.

Taggar: kortkommandon, snabbkommandon, Windows, Utforskaren, Windows Fotogalleri, Chrome, Firefox (Intressant?)

Annons
GILLADE DU ARTIKELN? REKOMMENDERA DEN GÄRNA - TACK!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *